CupCompost

“Compost wordt met dit systeem een echte energiebron."

CupCompost is een verbreding van het familiebedrijf dat hij runt samen met zijn ouders Rinske en Cees Cupido. "Alleen melkvee houden wordt steeds lastiger met de fluctuerende prijzen, maar dat was mijn visie ook al 15 jaar terug. Mijn bedrijf heeft een duurzaam uitgangspunt. Het gaat over je land ontwikkelen, het bodemleven verbeteren, de kringloop gedachte naleven. En we kunnen er ook warmte uit halen! Uit de betonplaat waar de compostrillen op liggen. Dat werkt als vloerverwarming. Ik wil graag voor de boeren een sleutelrol vervullen met een duurzaam gezicht," verteld Jelle gepassioneerd.

Deel:

Succesverhalen info:

Dit artikel is in april 2017 gepubliceerd. Jelle Cupido is in november 2020 overleden. Zijn moeder Rinske zet het bedrijf voort.

Jelle Cupido wil met zijn bedrijf CupCompost ook warmte leveren. Met de warmte die vrijkomt tijdens de compostering kan hij meerdere huizen van warmte voorzien. Op Terschelling start binnenkort een proefproject. “Compost wordt met dit systeem een echte energiebron."

Energiebron

De Landbouwhogeschool uit Leeuwarden heeft berekend dat de vloer voor bijna 70% een hotel als de Walvisvaarder van warmte kan voorzien. "De compost wordt 65 graden. Die warmte vervliegt nu. Door buizen in het beton te leggen onder de compost vang je de warmte op. Door het water rond te laten stromen kun je de warmte opvangen en verplaatsen. Als er geen warmte uit de compost komt kun je met een kachel b.v. oude balen of ander materiaal uit de natuur verbranden, net zoals je dat in Zweden ziet. Je moet natuurlijk wel continu warmte kunnen leveren. Ik wordt met dit systeem een echte energiebron." Niet alleen een heel mooie gedachte, aldus Jelle, maar zo kan hij ook het verbrede bedrijf in stand houden. "Wij hebben niet genoeg land om een grote stal te bouwen. Meer koeien houden is voor ons bedrijf geen oplossing."

Kringloop

Naast het kringloopsysteem binnen het familiebedrijf wil Jelle ook organisch materiaal uit het natuurgebied, van het Wetterskip en van de Gemeente en sportvelden gaan verwerken."Zonder toevoeging van maaisel van campings, snoeimateriaal, ‘afplagsel en hekkelmateriaal’ hebben we te weinig input en is composteren niet rendabel te maken. Bij de Blauwe golf in Leeuwarden staat een composteertorentje van 12 meter hoog. Daar stoppen ze 1 x per week compost in. Dat verwarmt het hele zwembad. Zoiets kan hier ook.”

Proefproject

Jelle begint dit jaar met een proefproject dat onderdeel uitmaakt van een 5 jaar durende pilot. "Ik werk nu in een soort van moddergat. Met een verharding middels een betonplaat kan ik de compostering op een hoger plan tillen. Het komt eruit te zien als een eendenkooi. Een klein talud met lage struiken er omheen. Als je er langs rijdt zie je weinig en CMC compost mag niet stinken. Dan doe je iets niet goed.”

“Andere boeren kunnen ook een ril op eigen land leggen en het laten uitrijden door een loonbedrijf. Maar ze mogen hier hun groenmateriaal ook brengen en na zeven weken uitrijden op hun eigen land. Ze kunnen onze compost gebruiken om de bodem van hun land te verbeteren. Compost heeft een vochtvasthoudend vermogen en het land spoelt in de winter minder uit. Na een jaar of vijf gebruik van de compost hoef je daarnaast minder te bemesten. De vogelwacht telde bovendien een explosie van weidevogels op ons land. En de co2 uitstoot neemt af.

"In het begin was ik een roepende in de woestijn. Maar nu komt er steeds meer besef dat er veel voordelen zijn. Als ik straks die plaat heb liggen verwacht ik ook materiaal van boeren. Ook de gemeente moet beseffen dat het al dat groen veel doeleinden dient. De maatschappij vraagt om verduurzaming en het is belangrijk dat de overheid daar aan meewerkt. Als de compostering straks op volle kracht draait, creëert het bedrijf bovendien ook zeker 1 a 2 arbeidsplaatsen. We hebben enorm gestreden om dit plan van de grond te krijgen en daardoor 10 jaar stil gelegen, maar nu kunnen we van de streep.”

De toekomst

Jelle wil duurzame concepten ontwikkelen, dat is zijn droom. Zo kwam hij op een compostplan voor Curaçao, waar hij op vakantie was. “Stroom en water zijn daar het duurst. Dus moeten zij daar onder meer het watergebruik omlaag brengen. Tropische tuinen worden nu besproeid met water uit septic tanks. Dat stinkt niet alleen, het water loopt zo door de lavagrond heen. Dus als we nou eens klei daarheen brengen, dan doe je aan bodemverbetering en kun je van drie keer sproeien per dag, naar één keer! Soms zit het in de eenvoud. Dat heb ik van pa geleerd. Mijn idee wordt nu uitgewerkt. Over een half jaar moet het rond zijn.”

 
Contact
Partners in dit project
    Documenten bij dit project
       

      Meer: