Eerste ledenvergadering Terschelling Energie goed bezocht

Ruim vijftig aanwezigen in De Driemaster

Afgelopen woensdag 6 juli hield Terschelling Energie haar eerste algemene ledenvergadering. Bijna vijftig mensen waren aanwezig in De Driemaster om de vergadering bij te wonen. Naast een presentatie van het bestuur werd er onder meer gediscussieerd over een stimuleringsfonds, een zonnepark op Hee en de toetreding van zomerhuiseigenaren als lid.

TE heeft sinds haar oprichting op 20 februari maarliefst 150 nieuwe leden welkom mogen heten. Daarnaast zijn ook een veertigtal mensen klant geworden van TE en krijgen nu groene stroom via Vandebron. De coöperatie hoopt totaal 120 klanten te werven in het eerste jaar. In september zal daarvoor een campagne gestart worden.

Zomerhuisjes

Na de lancering rees de vraag of eigenaren van zomerhuisjes ook lid konden worden van de coöperatie. In de ALV werd door de leden unaniem voor gestemd. Kort gezegd kan iedereen met een elektriciteit aansluiting of maatschappelijk en/of economische binding lid worden. De statuten en bijbehorende huisregels komen binnenkort op de website van TE te staan.

Zonnepark Hee

Het bestuur van TE hoopt dit jaar nog een start te maken met een zonnepark op het erf van Cor Langerak op Hee. De voorbereidingen en benodigde gesprekken met gemeente en provincie zijn al in gang gezet. Op deze manier zou de coöperatie een nieuwe Terschellinger energiebron kunnen bieden aan haar klanten.

Stimuleringsfonds

Een van de uitgesproken ambities van TE is het organiseren van een revolverend fonds, zodat er geen financiële hindernissen meer zijn voor duurzame investeringen voor particulieren. Dit zou kunnen middels het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Het bestuur van TE is hierover met de gemeente in gesprek, die hier positief tegenover staat.

Deel: