Groen licht voor zonneveld Hee

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 is besloten in te stemmen met de ontwerpbeleidsvisie Zonnevelden op Terschelling en het gedurende zes weken, voor inspraak, ter inzage te laten leggen. Goed nieuws voor aanvrager Terschelling Energie. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus voorzitter Dirkjan van Schie.

“De Waddeneilanden hebben in het ambitiemanifest uit 2007 vastgelegd dat zij de ambitie hebben in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening. Voor duurzame energievoorziening is op dit moment zon- en windenergie het meest bereikbaar en daarmee voor de hand liggend”, luiden de eerste regels in de ontwerpbeleidsvisie. “De provincie Fryslân heeft in de provinciale verordening Romte de Wadden uitgesloten van de bouw van windmolens. Dit beleidsdocument zal zich daarom uitsluitend richten op zonne-energie en in het bijzonder op zonnevelden.”

De locatie
In eerste instantie blijft het uitgangspunt om zonnepanelen op daken te stimuleren, maar dat levert volgens Terschelling Energie niet genoeg energie op om heel Terschelling te kunnen voorzien. Daarom werd er gekeken naar andere mogelijkheden. Op 29 maart 2016 heeft de gemeente Terschelling unaniem een motie aangenomen, waarbij het voorgenomen zonneveld Hee als proefproject is aangewezen. Deze ontwerp-beleidsvisie is een eerste (deel)uitwerking van de ontwikkelrichting ‘duurzame energiebronnen’.

Naar aanleiding van onderzoeken, gedaan door Ecofys Beleidsvisie Terschelling Duurzaam en Zelfvoorzienend (2010) en Grondmij Energievisie Terschelling (2011), is gebleken dat er 100 hectare aan zonnepanelen moet worden geplaatst om in de totale energiebehoefte te kunnen voorzien. Maar, omdat er ambities zijn om te besparen op energie en om energie op te wekken door middel van andere methodes, zal de afmeting van dit te realiseren zonneveld lang geen 100 hectare bedragen. “Wij hebben de hoop dat gedurende we bezig zijn de panelen beter worden en er zich andere alternatieven zich voordoen. Misschien een bepaalde vorm van getijden energie? Het begint uiteraard met besparen op andere manieren, zoals isoleren”, aldus de secretaris van Terschelling Energie, Jelle Cupido.

Als voorbeeld is er bij Hee een proefopstelling neergezet, om te laten zien hoe het zonneveld eruit moet komen te zien. Jelle licht de opstelling toe: “Zonnepanelen zijn normaal gericht op het zuiden, maar deze panelen zijn aan de ene kant naar het oosten gericht en aan de andere kant naar het westen. Op die manier kunnen we meer panelen per vierkante meter kwijt. Je gaat veel efficiënter om met je grond en ze komen een stuk lager te staan. Hierdoor vallen de panelen minder op, ze zijn een stuk makkelijker weg te werken in het landschap.” Door deze manier van opstellen lopen de zonnepanelen wel 15% zon mis. “Maar op Terschelling schijnt 15% meer zon dan in de rest van Nederland. Daardoor compenseer je dat verlies weer.”

Ter inzage
De gemeente heeft inmiddels ingestemd met het ontwerp en heeft het ter inzage beschikbaar gesteld. Gedurende zes weken kan men, zowel op de website van de gemeente als bij het gemeentehuis zelf, de ontwerpbeleidsvisie inzien en er eventueel een mening over geven. Wat nu verder moet worden geregeld is de financiering, daarnaast zullen vergunningen moeten worden aangevraagd. “We willen dit project gaan financieren door certificaten uit te gaan geven, waar iedereen zich voor kan aanmelden. Deze certificaten moeten een gegarandeerd rendement gaan geven door de aanvraag van de SDE+ subsidie. Met deze subsidie krijg je een gegarandeerde prijs per Kw/H opbrengst. Mocht de marktprijs omlaag gaan, legt de subsidie legt het bij tot het de prijs is waar mee gerekend is”, legt de secretaris uit.

Bron: Weekblad de Terschellinger, tekst Sanne Toet

Deel: