Ondernemers besparen 543.000 kg CO2 door overstap

Terschellinger ondernemers realiseerden de afgelopen twee maanden 543 ton CO2 reductie door over te stappen naar 100% lokale groene energie. Maar liefst 24 ondernemers zijn sinds eind november klant geworden van Terschelling Energie VanOns. Samen verbruiken ze nu 440.000 kWh groene stroom en 103.800 m3 CO2 gecompenseerd gas. Hiermee brengen ze een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Terschelling om in 2023 de CO2 uitstoot te halveren.

Terschelling Energie heeft als hoofddoel om het eiland zo snel mogelijk te verduurzamen. Op Terschelling stootten we in 2018 43.600.000 kg Co2 uit, waarvan 65% gas, 21 % stroom en 15 % diesel/benzine. De gemeente heeft met haar plan Samen Duurzaam de ambitie om de CO2 uitstoot in 2023 met 49% terug te brengen. Dat lijkt veel, maar als je bedenkt dat we in de gebouwde omgeving (bedrijven en woningen) ruim 80% van die uitstoot veroorzaken, kunnen we dus door allemaal over te stappen op groene energie die doelstelling nog dit jaar ruimschoots halen.

Terschelling Energie VanOns biedt meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. Met Zonnepark Hee 1 en 2 dragen we bij aan die lokale groene stroom. De winst die we maken, gebruiken we voor nieuwe duurzame opwekprojecten. Sommige energiebedrijven zeggen dat ze groene stroom verkopen, terwijl ze eigenlijk vooral buitenlandse certificaten kopen waarmee hun grijze stroom 'groen' lijkt. Terschelling Energie VanOns biedt 100% échte groene stroom van eigen bodem. Het gas is CO2-gecompenseerd, een van de meest groene vormen van gas op dit moment. CO2-gecompenseerd gas is aardgas dat na verbranding gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld het planten van bomen. Bomen nemen de CO2 op, en daarmee wordt de netto CO2-uitstoot van de verbranding van het aardgas gecompenseerd.

Wil je weten wie de vijf echt groene energieleveranciers in Nederland zijn, bekijk de onafhankelijke Wiselist? Of wil je meer informatie over het energieverbruik op Terschelling en wat jij kunt doen om je CO2 uitstoot terug te brengen? Kijk dan eens op Platform.

Deel: