Rebelgroup adviseert Terschelling Energie

No change without a rebel

Vorig jaar september vond er tijdens het Springtij Forum een brainstormsessie plaats met een aantal eilanders, eilander politici en Springtij-deskundigen met als centrale vraag: wat kan Terschelling doen om in 2020 energieneutraal te zijn? Eén van de zaken die toen afgesproken werden was dat er zeker een vervolg moest komen.

Vervolgens werd het vrij stil, maar op de achtergrond hield Terschelling Energie contact met Bart Budding van de RebelGroup, een adviesbureau uit Rotterdam met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de in totaal 150 medewerkers houden zich bij dit bureau zo’n twintig ‘rebels’ bezig met duurzame energie, water en klimaatadaptatie. Zes hiervan verbleven van 6 tot en met 9 april op Terschelling. Jelle Cupido van Terschelling Energie: “Zij wilden graag een teamuitje, en wij wilden graag met hen van gedachten wisselen.. Tijdens de afgelopen dagen hebben ze dus niet alleen leuke dingen gedaan, maar ook hun tanden in de energiecasus van Terschelling gezet waarbij wij ze van input hebben voorzien. En dat was voor hen beslist geen makkelijke klus.”

Impact

Afgelopen zaterdagmiddag werden de resultaten gepresenteerd in het clubhuis van Duikteam Ecuador, in aanwezigheid van het voltallige bestuur van Terschelling Energie. Namens de gemeente waren burgemeester Bert Wassink en wethouder Hendrik-Klaas van der Wielen aanwezig. “De vraag aan ons was hoe Terschelling Energie maximaal impact kan hebben op de korte en middellange termijn, zowel als organisatie als op projectniveau”, vertelde Bart Budding. “En over deze vraag hebben we drie dagen lang gesproken, geschreven, gerekend en gedebatteerd.”

Risico’s

Budding gaf aan dat Terschelling Energie veel bereikt heeft in het eerste jaar, zeker vergeleken met andere energiecoöperaties. “Er is een indrukwekkend ledenaantal en er zijn flinke stappen gemaakt in de richting van het realiseren van projecten. Dat houdt wel een risico in voor de bestuursleden, want men beschikt over beperkte middelen, zoals tijd en geld. We zien bij hen een sterke focus op techniek, en ook dat houdt een risico in, want techniek gaat razendsnel. Voor Terschelling Energie is het daarom tijd om te bestendigen, op te schalen en keuzes te maken.”

Partners

Een van die keuzes is om niet langer alles alleen te blijven doen, zo adviseerde Budding. “Dus moeten jullie op zoek naar partners. En die partners moeten niet achterover gaan leunen, juist niet. Jullie succes moet hen aanzetten om er harder aan te gaan trekken.” Als samenwerkingsvorm zou er een stichting opgericht kunnen worden die vervolgens projectmatig aan de slag gaat.

Wat het streven naar de doelstelling zelfvoorzienend te worden betreft hadden Budding en zijn mensen een verrassend advies aan Terschelling Energie. “Jullie rol is het om een bijdrage te leveren aan de doelstelling, maar het is niet jullie probleem. De verantwoordelijkheid om die doelstelling te halen, ligt bij de gemeente en niet bij jullie. Richt je op jullie eigen rol, draag bij aan projecten die onderdeel zijn van de ambitie en houd vast aan jullie eigen geloof in duurzaamheid en collectiviteit.”

Simpel

Het eindadvies luidde dan ook: houd het simpel en kies voor projecten die effectief zijn. Zet in op zichtbaarheid en betrek eilanders erbij met het oog op maatschappelijk draagvlak. En sta je voor complexe en grootschalige opgaven, ontwikkel die dan alleen als partner, en niet als trekker.

Willemijn Steentjes van Terschelling Energie gaf na afloop aan erg blij te zijn met de gesprekken en het afsluitende advies van de RebelGroup. “Het was voor ons erg waardevol om met deze experts van gedachten te wisselen. Ook is het fijn te weten dat we de mensen van RebelGroup altijd kunnen bellen voor advies of om te sparren. Het was super leerzaam en inspirerend en geeft ons veel energie om door te gaan.”

Artikel & beeld: De Terschellinger, Gerry Visser.

Deel: