Energiecoach ondernemers

Willemijn Steentjes: "Er zijn zoveel kansen!"

Duurzaam ondernemen hoeft niet moeilijk of ingewikkeld te zijn. Het biedt ook kansen, en op termijn zelfs kostenbesparing. Dat is de belangrijkste boodschap van MKB energiecoach Willemijn Steentjes. “Er gebeurt op het eiland al heel veel op het gebied van duurzaamheid. Heb je als ondernemer vragen of wil je weten over wat er allemaal mogelijk is, neem dan vooral contact met mij op.”

Omdat de gemeente Terschelling het belangrijk vindt om de inwoners - en dus ook ondernemers - te helpen bij de verduurzaming, zijn er sinds 2020 twee energiecoaches aangesteld. Dirk Lintmeijer is de energiecoach voor particulieren op het eiland, Willemijn Steentjes voor ondernemers. “Dat betekent dat mensen mij kunnen benaderen als ze vragen hebben over het verduurzamen van hun bedrijf”, vertelt Willemijn. “Dat kan gaan over subsidies die beschikbaar zijn, of hoe je een bepaalde innovatie zou kunnen financieren. Dat is leuk, want dan ga ik op zoek wat er is en hoe we het mogelijk kunnen maken.”

Toekomst
Het uitgangspunt bij de gemeente is om in 2023 de CO2-uitstoot op het eiland bijna te halveren. “Dat is een ambitieuze doelstelling”, zegt Willemijn. “Maar het is echt nodig om de toekomst van ons mooie eiland veilig te stellen. Als bedrijf heb je logischerwijs een groot aandeel in die uitstoot. We zijn immers een horeca-eiland, met relatief veel gebruik van grondstoffen en transport. Dus helpen besparingen bij eilander bedrijven enorm bij het halen van de ambitie.”

Keukentafel
Als gemeente kun je gaan werken met folders en campagnes, maar het beste werkt om gewoon met elkaar in gesprek te gaan, stelt Willemijn. “Dus komen Dirk en ik met plezier bij je langs om aan de keukentafel een en ander door te nemen. Daarnaast organiseren we informatieavonden waar je vragen kunt stellen en elkaar kunt ontmoeten. Helaas kon de Samen Duurzaam-week in november niet doorgaan, maar dat is uitstel en zeker geen afstel.”

Koks
Zo was er tijdens deze week een masterclass gepland voor koks van het eiland. “Het idee was om koks met elkaar te laten praten over het eten van de toekomst. Daarvoor hadden we ook Albert Kooy uitgenodigd, initiator van de Nieuwe Nederlandse Keuken. Hij heeft een aantal principes opgesteld over hoe je duurzamer met je eten om kunt gaan. Dan gaat het over wat je kunt doen met lokale producten, hoe je afval bespaart, meer groente gebruikt en minder dierlijke producten terwijl je toch een hele lekkere maaltijd neerzet.”

Blauwe diesel
Ook zou er een avond worden georganiseerd over blauwe diesel. “Er wordt natuurlijk best veel diesel gebruikt op het eiland. Niet alleen door de Landrovers, maar ook in de transportindustrie, bij de boeren en bij de loonbedrijven. Blauwe diesel veroorzaakt veel minder CO2-uitstoot. Ook dat zou een avond zijn geweest vol informatie en het uitwisselen van kennis en ervaring. Juist door met elkaar in gesprek te gaan krijg je een beeld van wat er allemaal leeft. Duurzamer ondernemen werkt alleen als we in gesprek blijven en samenwerken.”

Maatwerk
Het leukste aan het werk is dat het maatwerk is, vindt Willemijn. “We moeten de komende jaren echt stappen maken, anders komt het niet goed. Maar ieder bedrijf heeft andere mogelijkheden, ook financieel, dus voor iedereen is het tempo anders. Ik kan met je meedenken over het proces en over wat er mogelijk is, en kan je in contact brengen met experts op allerlei gebieden. Want echt, er zijn zo verschrikkelijk veel kansen!”

Meer weten over duurzaam ondernemen? Neem dan contact op met MKB energiecoach Willemijn Steentjes via mail of bel 06-14046455.

Artikel en foto van de hand van Gerry Visser, geplubliceerd in De Terschellinger van 1 december 2021.

Deel: