Partners

Zonder een aantal belangrijke, evenzo fanatieke partners zouden we niet zo voortvarend te werk kunnen gaan. Samen met de gemeente en belangenorganisaties op en om Terschelling maken we ons hard voor een eiland waar nieuwe energie de boventoon gaat voeren. Zij steunen ons in raad en daad, of met financiele middelen.

Energie VanOns

Energie VanOnsEnergie van de toekomst is groen én lokaal

Energie VanOns is onze energieleverancier sinds 1 maart 2020. Deze koepelorganisatie biedt meer dan ‘gewone’ groene energie. Hun stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties, aangesloten bij de koepel. De winst die VanOns maakt, geeft ze terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft de regio extra energie..


Meer info
Gemeente Terschelling

Gemeente TerschellingSamen Duurzaam

De gemeente is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Door zich te verbinden aan Samen Duurzaam heeft ze zich ten doel gesteld in 2023 49% CO2 reductie te realiseren. Van meet af aan zijn college en medewerkers betrokken bij de opzet van Terschelling Energie. Dankzij een subsidie van de gemeente werd de opstart mogelijk gemaakt. We trekken waar mogelijk samen op om onze ambities te realiseren..


Meer info
Streekwurk

StreekwurkSubsidie van Streekwurk maakte ons platform mogelijk

Vanaf 2014 werkt de Provincie samen met de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de ontwikkeling het Friese platteland. Dit gebeurt via de streekagenda waarin de partners gezamenlijk de gebiedsdoelen en ambities vastleggen. De Provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland..


Meer info