De plannen

Duurzaam Terschelling in stappen

Op Terschelling hebben we als doel dat we in 2023 47% minder CO2 uitstoten dan in 2016. Een ambitieuze maar broodnodige doelstelling voor het behoud van ons mooie eiland. Om de duurzame plannen handen en voeten te geven, heeft de gemeente Terschelling o.a. een uitvoeringsprogramma gemaakt met hierin haalbare stappen. Ook is er een Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat in 2050 alle gebouwen in Nederland volledig worden verwarmd met duurzame energie. Benieuwd naar het jaarplan van Duurzaam Terschelling? Lees deze online. Benieuwd naar de Transitievisie Warmte van Terschelling? Lees onderstaand artikel.


Transitievisie Warmte
“De techniek staat niet stil”

Om het mogelijk te maken dat in 2050 alle gebouwen in Nederland volledig worden verwarmd met duurzame energie, hebben alle gemeentes in Nederland een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat beschreven hoe je als gemeente van het aardgas zou kunnen afstappen en welke duurzame alternatieven er zijn.

Ook de gemeente Terschelling heeft zo’n Transitievisie Warmte opgesteld. Op woensdagavond 15 december 2021 werd deze – als hamerstuk – vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent niet dat al precies bekend is hoe het allemaal geregeld gaat worden, zegt Thomas Ietswaart, Programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente. “Er ligt nu een plan dat beschrijft hoe we op termijn over zouden kunnen gaan van aardgas op alternatieve vormen van energie. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, we trekken daarin op met Vlieland en Schiermonnikoog.”

Isoleren
Voor iedereen die nu denkt dat hij binnen een paar jaar een warmtepomp moet gaan aanschaffen, heeft Thomas geruststellend nieuws. “Nee hoor, zo’n vaart loopt het niet. Als gemeente zetten we de komende tijd eerst volop in op het isoleren van gebouwen en woningen. Want welke energiebron je ook gebruikt: isoleren is altijd goed en geeft meteen resultaat. Met de huidige energieprijzen verdien je isolatiemaatregelen steeds sneller terug, bovendien hebben we als gemeente een mooie subsidieregeling.”

Warmtenet
Maar dat is niet voldoende, toch? “Nee, en daarom lopen er momenteel verschillende projecten. Zo kijken we op West of een aantal grote verbruikers, zoals de hotels en het MIWB, op een warmtenet kunnen worden aangesloten. Dat ziet er positief uit, al is het niet eenvoudig. Daarna onderzoeken we of een deel van de woningen op West daar ook op aangesloten kan worden.” Uiteraard gaat dat in goed overleg met alle betrokkenen, benadrukt Thomas. “We kijken eerst of het kan, en zo ja, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek.” Ook voor een deel van Midsland is zo’n warmtenet wellicht mogelijk. “Al is dat wat ingewikkelder. Op West is aquathermie – het winnen van warmte uit zeewater – een optie. In Midsland kan dat niet, dus moeten we daar samen met de bewoners kijken waar duurzaam opgewekte warmte vandaan zou kunnen komen.”

Veelbelovend
Een belangrijke boodschap daarbij is dat de techniek bepaald niet stilstaat. “Daarom leggen we eerst de nadruk op isolatie en kijken we vervolgens naar alle nieuwe ontwikkelingen. Zoals gezegd ziet een warmtenet in combinatie met aquathermie er veelbelovend uit voor een deel van het eiland. Aquathermie heeft als voordeel dat het onder de grond zit en je dus geen windmolens of zonnepanelen hoeft te plaatsen. En de techniek bestaat al, dus is het bepaald geen sciencefiction.”

Warmtepompen
Zijn groengas of waterstofgas wellicht nog alternatieven? “Niet op de korte termijn”, stelt Thomas. “Van groengas, dat wordt gewonnen uit biologische bronnen, is nog veel te weinig beschikbaar. En wat waterstofgas betreft: daarvan is de productie op dit moment nog ontzettend duur.” Gelukkig is er ook goed nieuws, vervolgt hij. “Wist je dat waterpompen steeds geavanceerder worden? Tot voor kort konden waterpompen tot een bepaalde temperatuur verwarmen, waardoor ze alleen geschikt waren voor nieuwere woningen. Er is inmiddels een nieuw type warmtepomp ontwikkeld die tot 75 graden kan verwarmen, waardoor deze ook in oudere huizen kan worden gebruikt.”

Samen
Al die nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Transitievisie regelmatig zal worden herzien. Thomas: “Als gemeente willen we naast ambitieus vooral realistisch zijn, samen met de inwoners. Dat doen we door de isolatieregeling, door goede voorlichting en de inzet van de energiecoaches. Want nietsdoen is geen optie, en we zullen het samen moeten doen.”

Dit artikel is van Gerry Visser, gemaakt in opdracht van de gemeente en gepubliceerd in weekblad De Terschellinger januari 2022.