Partners

Delen is het nieuwe hebben

Met partners kun je sneller verduurzamen! Samen Duurzaam wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Terschelling, Terschelling Energie, Duurzame Buurtschappen en de Terschellinger Ondernemers Vereniging. Maar ook Liander, de provincie Friesland, de andere wadden en Energie VanOns zijn belangrijke partners in onze transitie. Bijzonder dankbaar zijn we voor het advies en de steun van Urgenda en samenwerking met Springtij en LabVlieland. Er zijn bovendien verschillende leveranciers op Terschelling die zonnepanelen aanleggen, isoleren, ledverlichting verkopen of energiescans doen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzaam Terschelling.

Gemeente Terschelling

Het uitvoeringsprogramma Samen Duurzaam is onderverdeeld in vijf thema’s: Eigen huis op orde, Energie bij eilanders, Duurzaam ondernemen, Samenwerkingen/proeftuin en Duurzaamheid gerelateerde projecten, zoals eigen water, aardgasvrij, circulaire economie, duurzame mobiliteit, versterken biodiversiteit. Ieder jaar evalueren ze het uitvoeringsprogramma op basis waarvan ze een jaarplan voor het komende jaar opstellen. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en ondernemers en inwoners helpen een stap te maken. Zo heeft ze o.a. dakpannen die zonne-energie opwekken aangebracht op museum ’t Behouden Huys, het gemeentehuis verduurzaamd en is er een stappeplan om de overige gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Samen met Optisport maakt de gemeente het zwembad de Dôbe energiezuiniger. Ze is sinds kort eigenaar van een ecoplant.

Duurzame Buurtschappen

Belangrijke partner in de uitvoering van Samen Duurzaam is de Stichting Duurzame Buurtschappen. Zij legt zich toe op de verduurzaming van woonhuizen en boerderijen in de buitengebieden van Terschelling. In deze gebieden is de koppeling aan een warmtenet niet haalbaar. Daarom worden op individueel niveau woningen eerst verduurzaamd, waarna deze aan duurzame energiebronnen kunnen worden gekoppeld. Ze geeft adviezen over de aanpak, betrekt specialisten waar nodig en helt mensen op weg met subsidies en het verkrijgen van goedkope leningen voor het financieren van isolatiemaatregelen. Bestuurslid Dirk Lintmeijer is tevens Energiecoach voor bewoners en eigenaren van vakantiehuisjes op Terschelling.

Terschelling Energie

Het doel van Terschelling Energie is het samen verduurzamen van de energievoorziening op het eiland. Dit doet ze door lokaal opgewekte groene energie te leveren van Energie Van Ons, door te besparen en door zelf groene energie op te wekken op Zonnepark Hee. Van de energie die we met z’n allen gebruiken wil de cooperatie een zo groot mogelijk deel zelf opwekken. Ze richt zich daarom zoveel mogelijk op het uitbreiden van het aantal zonnepanelen op het eiland.

Terschellinger Ondernemers Vereniging

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de TOV. Als we de toekomst van ons mooie eiland veilig willen stellen, moeten we ook als ondernemers aan de slag. Bedrijven hebben een groot aandeel in de CO2-uitstoot op het Terschelling, 60% van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door bedrijven. Energiebesparing bij bedrijven kan een substantiële bijdrage leveren aan het halen van de ambitie van Terschelling om bijna 50% CO2 reductie te realiseren in 2023.

Duurzame Buurtschappen Terschelling

Duurzame Buurtschappen TerschellingEnergiescan voor huiseigenaren

De stichting DBT legt zich toe op de verduurzaming van woon- en vakantiehuizen op Terschelling middels energiescans en isolatieprojecten..


Meer info
Gemeente Terschelling

Gemeente TerschellingUw ambtelijke ambassadeurs in groen

De gemeente is de initiatiefnemer van Samen Duurzaam 2018-2023. Ze verstrekt bovendien subsidies voor oa. isolatie van woningen..


Meer info
Terschelling Energie

Terschelling Energie

Terschellings eerste eigen energie coöperatie die inzet op besparen en het leveren en zelf opwekken van groene energie..


Meer info
Terschellinger Ondernemers Vereniging

Terschellinger Ondernemers VerenigingTerschellinger ondernemers gaan voor duurzaamheid

In een samenwerking met TE en de gemeente wil TOV ondernemers op Terschelling helpen en aanmoedigen sneller te verduurzamen..


Meer info