Zonnedak op loods Trip-Hek

Eerste SCE postcoderoos project Terschelling Energie

Het eerste zonnedak van Terschelling Energie komt op het bedrijfsgebouw van loonbedrijf Trip-Hek. Onlangs tekenden de beide eigenaren Henk Trip en Kille Hek en het bestuur van TE Jelle Cupido en Floor Lagerweij de akte van opstal. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van het dak voor het plaatsen van bijna 200 zonnepanelen. De coöperatie hoopt het zonnedak in het najaar op te leveren.

“We zijn heel blij met deze samenwerking op het eiland,” aldus bestuurssecretaris Jelle Cupido. “Door grote bedrijfsdaken in te zetten kunnen we op Terschelling nog heel veel zonnestroom opwekken. Daarmee dragen we direct bij aan de noodzakelijke Co2 reductie.”
Henk en Kille grijpen de kans aan om een deel van hun dak van panelen te voorzien voor eigen gebruik. “Dat kan mooi in een moeite door en vergroent onze hele stroomvraag.” Ze vinden het wel een spannende stap om het dak deels te verhuren aan de coöperatie. “We hebben echt wel even flink doorgepraat over verzekeringen en de ‘wat als’ situaties. Maar we hebben er straks geen werk van en helpen de coöperatie hiermee het eiland te verduurzamen,” aldus de heren.

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking

Terschelling Energie heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor dit project de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking toegekend gekregen. Dit houdt in dat vanaf de start van het project ze 15 jaar lang verzekerd is van een minimale prijs voor de opgewekte stroom. “Hiermee kunnen we de exploitatiebegroting rondkrijgen en lopen we geen risico. Maar om het het zonnedak aan te kunnen leggen, hebben we ook een projectbegroting. TE heeft na een eerdere oproep al een tiental omwonenden bereid gevonden te investeren, maar je kunt nog meedoen!” licht Cupido toe.

Eilander zonnestroom

De zonnestroom wordt straks door de coöperatie verkocht aan Energie VanOns (EvO). Klanten van TE&EvO krijgen eind 2022 dan weer meer stroom van het eiland. Met Zonnepark Hee wordt jaarlijks ruim 800.000 kWh stroom opgewekt. Het dak van Trip-Hek komt daar nog eens ca. 70.000 kWh bij. Eigenaren van grote daken kunnen zich melden bij de coöperatie voor meer informatie over de mogelijkheden.

Deel: