Q&A

Vraag & Antwoord

Kom je er met deze antwoorden niet uit, mail dan je vraag naar info@terschellingenergie.nl. We proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.

Aanmelden & Overstappen

Hoe kan ik klant worden?

Je kan via onze website simpel overstappen op Terschelling Energie via partner Energie vanOns. Kom je hier niet uit dan kun je ons altijd vragen om hulp. Stuur een mail of vraag een van ons! Daar zijn we voor.

Blijf ik klant bij Terschelling Energie, na jullie overstap van Vandebron op Energie VanOns?

Nee. Als je klant wil blijven bij Terschelling Energie, zul je moeten overstappen op Energie VanOns. Dat kan eenvoudig via deze link. Iedereen die in de afgelopen jaren klant is geworden via Terschelling Energie, is formeel klant van Vandebron. Zij was tot maart 2020 onze partner in de levering van goede energie. Kijk dus goed op je energiecontract wat de einddatum is en geef die aan bij je overstap naar EvO. Zo kunnen zij je nieuwe contract op de juiste datum laten ingaan en voorkom je boetes.

Moet ik overstap boete betalen?

Ben je nog nooit overgestapt van energieleverancier of veranderd van contract, dan heb je een overeenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum). Je kunt dan op ieder moment overstappen zonder opzegvergoeding. Je hoeft je alleen maar aan te melden bij Terschelling Energie VanOns, zij regelen de complete overstap en opzegging bij je huidige energieleverancier.

Ben je ooit al eens gewisseld van energieleverancier of contractsoort? Dan heb je waarschijnlijk een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 5 jaar. Wanneer je tussentijds wil overstappen naar Terschelling Energie VanOns, dan mag je huidige energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengen.

Hoe hoog is de boete?

Heb je een energiecontract voor een jaar en zeg je het contract eerder op? Dan kan maximaal 50 euro in rekening gebracht worden. Heb je een energiecontract voor langer dan een jaar? Dan moet je kijken hoeveel tijd het nog zou duren voordat het contract afloopt als je gewoon was doorgegaan. De boete voor particulieren is maximaal €125 per contract. Het energiebedrijf mag dit voor gas en voor elektriciteit vragen. Als je met allebei stopt, betaal je dus maximaal het dubbele bedrag.

Duur afloop contractHoeveel moet u maximaal betalen?
Korter dan 1,5 jaar€ 50
1,5 - 2 jaar€ 75
2 tot 2,5 jaar€ 100
Langer dan 2,5 jaar€ 125

Zakelijk contract

Hoeveel de opzegboete van een zakelijk contract is, hangt af van het energiecontract dat je hebt en van het moment waarop je stopt. In de Elektriciteitswet en in de Gaswet wordt vermeld wat onder redelijke opzegvergoeding wordt verstaan en aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden. Voor kleinzakelijke afnemers gelden er andere regels dan voor consumenten.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er sprake is van een redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers als deze voldoet aan een van drie onderstaande criteria:

  • Maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst.
  • Het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro.
  • Maximaal 100 euro per niet uitgediend jaar.

Kijk dus goed je contract na of bel je leverancier om de opzegregels op te vragen.

Krijg ik als klant van Energie VanOns ook weer stroom van Zonnepark Hee?

Sinds 5 mei 2018 is het zonnepark Hee 1 in bedrijf en hebben we een contract met Vandebron om deze stroom aan haar klanten aan te bieden. Huidige klanten van TE/VdB die Zonnepark Hee als bron hebben gekozen, kunnen dat dus blijven afnemen.

Als je nu overstapt en klant wordt van Terschelling Energie ga je groene stroom afnemen van Energie VanOns. Als klant van EvO neem je sowieso 100% groene -grotendeels lokale- stroom af!

Beide opties zijn groen en goed, beide leveranciers staan in de top 10 van de Wiselist. Je steunt bovendien in beide gevallen de cooperatie.

Samenwerkingsverband met Energie VanOns

Waarom werkt TE samen met Energie VanOns?

Energie VanOns biedt groene stroom aan haar klanten, deels opgewekt door eigen duurzame energiebronnen in Friesland, Groningen en Drenthe. Energie VanOns is in 2014 opgericht door de koepelorganisaties van de drie noordelijke provincies: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en Groninger Energie Koepel. Ze levert lokaal opgewekte stroom van bijna honderd energiecoöperaties. De winst die ze maken, geven ze terug aan de regio. Alles wat er onder de streep eventueel overblijft vloeit terug naar lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Dat vindt het bestuur van TE goed passen bij haar missie.

Wat is de meerwaarde van Energie VanOns ten opzichte van andere energieleveranciers?

De winst die Energie VanOns maakt, geeft ze terug aan de regio. Aan ons dus! Alles wat er onder de streep eventueel overblijft vloeit terug naar lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Bovendien weet je bij Energie VanOns dat je energie 100% groen en Nederlands is.

Jaap Hoeksema, directeur VanOns, zegt hierover:

“Energie VanOns staat symbool voor: we doen het samen. We zijn een beweging die van onderop is ontstaan en we willen nu versnellen. Steeds meer coöperaties sluiten zich bij ons aan. We zijn een professioneel bedrijf die elk week meer klanten krijgt en projecten ontwikkelt samen met de lokale coöperaties. Het geld blijft nu in de regio en daar doen we mooie dingen van om te komen tot grotere leefbaarheid en meer groene energie.”

Is de stroom die ik koop echt groen?

Energie VanOns biedt 100% groen stroom van lokale bronnen, beheerd door de energiecooperaties die aangesloten zijn bij EvO. Je stroom is dus niet alleen groen, maar ook nog eens lokaal opgewekt. Straks is ons eigen Zonnepark Hee ook onderdeel van die bronnen!

Wie doet wat bij TE en Energie VanOns?

Omdat TE zelf geen energieleverancier is en daarmee geen energie kan leveren aan consumenten, is gekozen voor een samenwerking met Energie VanOns. Zij is een vergunninghoudende energieleverancier. Wanneer je overstapt, sluit je dus een energiecontract bij VanOns. Bij het leveren van energie komt veel kijken: het beheren van energieprocessen, het leveren van service en het voeren van de klantenadministratie. Daarnaast ontwikkelt en regelt het bedrijf de centrale communicatie, zoals de website, persberichten en sociale media. Vragen over de levering van groene stroom kun je kwijt bij de Klantenservice van Energie VanOns.

Terschelling Energie zorgt voor de ledenadministratie, onderhoudt haar eigen website, social media en perscontacten, beheert het online platform van Groene Doeners. Ze verzorgt samen met haar partners, zoals de gemeente, informatieavonden over duurzaamheid en ondersteunt of realiseert lokale duurzame initiatieven. Vragen over lidmaatschap of de werkzaamheden va Terschelling Energie kun je kwijt bij het bestuur via info@terschellingenergie.nl.

Lidmaatschap & Certificaten

Wie hebben het voor het zeggen bij Terschelling Energie?

De leden van de coöperatie! De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Het bestuur draagt nieuwe plannen en voorstellen aan en voert besluiten uit. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de cooperatie en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

Wat voor invloed heb ik als lid op de koers van Terschelling Energie?

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) stelt het bestuur de koers van de coöperatie voor aan de hand van (nieuwe) plannen. De leden bepalen bij meerderheid van stemmen de doorgang van deze plannen.

Wat levert mijn deelname aan Terschelling Energie op?

Bij deelname aan de coöperatie koop je minimaal een certificaat t.w.v. €50. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt bepaald hoeveel rendement er op het aandeel zit. Dit wordt bepaald over het afgelopen jaar. Bij winstuitkering ontvang je dit percentage over jou aandelen.

Zijn de certificaten van Terschelling Energie verhandelbaar?

Nee. Je kunt ze enkel aan de coöperatie aanbieden. De coöperatie is verplicht ze terug te kopen tegen de nominale waarde, dus €50.

Wat gebeurd met de certificaten in het geval van overlijden?

Dan gaan de certificaten over naar erfgenamen. Zij kunnen dan beslissen ze te houden of terug te verkopen aan de coöperatie.

Worden in het geval van overlijden erfgenamen automatisch lid?

Nee, maar de erfgenamen krijgen wel de certificaten. Een erfgenaam kan zelf lid worden en de certificaten van de overledene meenemen. Hij hoeft dus geen nieuw certificaat aan te schaffen.

Cooperatie

Waarom een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm. De coöperatie is een vereniging die een gezamenlijke onderneming drijft met democratische besluitvorming. Bewoners, verenigingen en bedrijven kunnen lid worden van de coöperatie. Als lid van de coöperatie ben je mede-eigenaar, heb je stemrecht en kun je via de algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van de coöperatie. De coöperatie kan namens alle aangesloten leden overeenkomsten sluiten. Zo kan een coöperatie bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen of een biomassa-installatie. Ze behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop van energie en verkoop van diensten en/of producten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Op deze manier is Terschelling Energie er voor en door Terschellingers.

Lid worden of klant worden

Als lid van de coöperatie bepaal je mede hoe we Terschelling het beste kunnen verduurzamen. Je beslist namelijk mee over de verdeling van de winsten. Bij aanvang schaf je minimaal een Certificaat van Deelname (ofwel Bewijs van Eigenaarschap) aan t.w.v. €50 per stuk. Meer mag ook. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering, onafhankelijk van het aantal certificaten dat je hebt. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) besluit je samen met de andere leden hoe de winst besteed wordt. Dit kan geïnvesteerd worden in nieuwe duurzame projecten op Terschelling en in winstuitkering. Word nu lid.

Als je klant wordt van Terschelling Energie neem je energie af van Energie VanOns. Via deze link kun je in een paar simpele stappen klant worden of overstappen.

Wat gebeurt er met de winst?

Alle winst die de cooperatie maakt, wordt danwel uitgekeerd aan de certificaathouders, dan wel geinvesteerd in duurzame projecten op het eiland. De leden bepalen jaarlijks hoe de winst wordt verdeeld tijdens de Algemene Leden Vergadering.