Transitievisie Warmte

“De techniek staat niet stil”

In 2050 zullen – zo is afgesproken in het Klimaatakkoord – alle gebouwen in Nederland volledig worden verwarmd met duurzame energie. Om dit mogelijk te maken hebben alle gemeentes in Nederland een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat beschreven hoe je als gemeente van het aardgas zou kunnen afstappen en welke duurzame alternatieven er zijn.

Ook de gemeente Terschelling heeft zo’n Transitievisie Warmte opgesteld. Op woensdagavond 15 december 2021 werd deze – als hamerstuk – vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent niet dat al precies bekend is hoe het allemaal geregeld gaat worden, zegt Thomas Ietswaart, Programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente. “Er ligt nu een plan dat beschrijft hoe we op termijn over zouden kunnen gaan van aardgas op alternatieve vormen van energie. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, we trekken daarin op met Vlieland en Schiermonnikoog.”

Lees hier het hele artikel over de Transitievisie Warmte.

Deel: