Subsidies & belasting voordeel

Financiele hulpmiddelen bij verduurzaming

Belasting voordeel & subsidies

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Daarnaast kun je ook fiscaal voordeel investeren met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

Vanaf 1 januari 2022 hogere percentages MIA

De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u meer fiscaal voordeel. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

Meer informatie vind je hier!

De EIA regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening! De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan. De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, veehouderij en industrie.

Kijk voor meer informatie over EIA op rvo.nl

Lening

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.

Bent u opzoek naar duurzame financiering? Het FSFE biedt financiële ondersteuning in de vorm van een lening, garantie of participatie. Het FSFE investeert minimaal € 25.000 en maximaal € 15.000.000 per project en financiert maximaal 2/3. Het FSFE verstrekt vier soorten financieringen. Een (kleine) standaard energietransitie lening voor het MKB, een (kleine) standaard energietransitie lening voor energiecoöperaties (meestal in combinatie met de postcoderoos regeling), een standaard achtergestelde financiering voor zon en maatwerk financieringen uiteenlopend van eigen vermogen tot senior leningen voor grotere energietransitie projecten.

Kijk voor meer informatie op fsfe.frl

Deel: