Burgemeesterswoning

Energie nul voor de burgemeester

De nieuwe ambtswoning is een nul-energiewoning met energielabel A+++. Het heeft geen gasaansluiting, er liggen zonnepanelen op het dak, er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en is optimaal geïsoleerd. De burgemeester en zijn vrouw wonen in de meest duurzame woning op Terschelling.

Deel:

Succesverhalen info:

Voormalig burgemeester Bert Wassink en zijn vrouw Ariënne ontvingen 8 december 2015 uit handen van wethouder Van der Wielen de sleutel van hun nieuwe woning op West. Sinds eind oktober heeft de nieuwe burgemeester Caroline van de Pol haar intrek genomen in het duurzame huis.

Belangrijk bij het ontwerp was dat het een zeer duurzame woning moest worden, zowel qua materiaaltoepassing als de technische installaties. Eind 2014 werd het ontwerp goedgekeurd en kon er tot aanbesteding worden overgegaan. De aannemer met de meest gunstige inschrijving was Bouwbedrijf Van der Woude. De uitvoeringswerkzaamheden startten in juli 2015. Na een bouwtijd van vijf maanden werd het huis in december 2015 opgeleverd. De burgemeester woont in de meest duurzame woning op Terschelling.

De ambtswoning is een zogenaamde nul-energiewoning met energielabel A+++. Het heeft geen gasaansluiting, er liggen zonnepanelen op de Zuidwestkant van het dak, een zonneboiler is aanwezig, er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en het is optimaal geïsoleerd. Daarnaast is er lage temperatuur vloerverwarming aangelegd en een douche met warmteterugwinning. Het bouwen van een nul-energiewoning voor de burgemeester past bij het duurzame ambities van de gemeente Terschelling.

Principe

In gevel en dak van de woning is extra isolatie toegepast. Om de warmteverliezen nog kleiner te maken is de woning extra luchtdicht uitgevoerd. De woning is gebouwd zonder gasaansluiting. Verwarming en warm tapwater worden geleverd door een warmtepomp die werkt op elektriciteit. Voor het voorverwarmen van het tapwater is een zonnecollector geplaatst op het dak van de garage. De benodigde elektriciteitscapaciteit voor de hele woning (verwarming, verlichting, apparaten) wordt geleverd door de PV panelen op het dak.

Isolatie & Luchtdichtheid

Gevel en dak van de woning zijn extra geïsoleerd. Alle beglazingen zijn driedubbel uitgevoerd. De woning is extra luchtdicht geconstrueerd. De ramen en deuren zijn allemaal voorzien van dubbele kierdichting en de aansluitingen tussen de geveldelen zijn allemaal voorzien van afdichtende materialen. Het voordeel hiervan is dat er minder ongecontroleerde luchtstromen door de constructie plaatsvinden, waarmee ook de warmteverliezen worden beperkt.

Het ventileren van de woning gebeurt met natuurlijke toevoer, via de roosters op de beglazingen en geforceerde afvoer, via een ventilatorbox die lucht uit de woning afzuigt via de keuken, bijkeuken, toilet en badkamers. Dit ventilatieprincipe is minder energiezuinig dan balansventilatie, waarbij de lucht ook geforceerd wordt toegevoerd en waarbij de warmte uit de retourlucht wordt teruggewonnen en wordt afgegeven aan de toevoerlucht. Het voordeel van het gekozen principe is dat het eenvoudig is, dat de toevoerlucht altijd ‘fris’ is en er een minder uitgebreid luchtkanalenstelsel hoeft te worden aangebracht.

Warmtepomp

Er is een warmtepomp geplaatst die zowel warmte voor verwarming als warm tapwater produceert. De warmtepomp werkt als volgt: In de bodem zijn twee gesloten putten geslagen met een diepte van ongeveer 100m. Door de putten stroomt een koudemiddel dat makkelijk de temperatuur van de omgeving aanneemt. Het koudemiddel neemt de temperatuur van de bodem aan en stroomt naar de warmtepomp. In de warmtepomp wordt het koudemiddel gecomprimeerd (onder druk gebracht), waardoor het verhit wordt. In een warmtewisselaar wordt warmte afgegeven, de warmte wordt benut voor verwarming van de woning en het verwarmen van warm tapwater. Na afgifte van de warmte wordt het koudemiddel weer geëxpandeerd (de druk wordt verlaagd), daarbij koelt het koudemiddel weer af. Omdat er inmiddels ook warmte is afgegeven, koelt het koudemiddel af tot een iets lagere temperatuur (een aantal graad celsius) dan waarmee het binnen kwam en het stroomt weer terug in de bodembron. In de bodem neemt het koudemiddel weer warmte op.

Zonnecollectoren

Naast warmte uit de bodem wordt ook warmte gewonnen door een zonnecollector. Deze is opgesteld op het dak van de garage. Het koudemiddel uit de collector kan behoorlijk hoge temperaturen aannemen en wordt ook gebruikt om warm tapwater te verwarmen.

PV-panelen

Op het dak aan de zuidkant van de woning zijn PV-(photo-voltaïsche) panelen geplaatst met de volgende specificaties:

Aantal: 36 stuks

Oppervlakte 1 paneel: 1, 23 m²

Oppervlakte totaal: 44 m²

Vermogen per paneel: 170 Wp (Watt-piek)

Vermogen totaal: 6120 Wp (6,12 kWp)

 
Contact
 •  Gemeente Terschelling
 •  Burg. van Heusdenweg 10A,  8881 EB West Terschelling
 •  0456-446244
 •  info@terschelling.nl
Partners in dit project
  Documenten bij dit project
    

   Meer: