Gerard en Marion Cupido

Duurzaam agrarisch ondernemen!

Melkveehouder Gerard Cupido houdt 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee. In november 2013 is de nieuwe melkstal in gebruik genomen. Voor koeien een topverblijf en voor de boer een super efficiënte werkplek. Duurzaamheid, arbeids- en energiebesparing waren de belangrijkste gegevens bij de ontwikkeling van deze stal, waar dierenwelzijn voorop staat.

Deel:

Succesverhalen info:

De 328 zonnepanelen op het grote dak aan de westzijde van de stal, maken het bedrijf energieneutraal. De stal is voorzien van een mestscheider, deze splitst de mest in een vloeistof (voor over het land) en een dikke fractie. Deze wordt gedroogd en komt als strooisel in de ligboxen van de koeien. Dit levert voor koeien een comfortabel en gezond ligbed op. Voordeel verder is dat er geen strooisel of stro hiervoor aangevoerd hoeft te worden.

Duurzaamheid is ook terug te vinden in de emissie-arme vloer, deze zorgt ervoor dat slechts minimaal ammoniak uit de mest in de buitenlucht terechtkomt.

Tevens is deze moderne stal voorzien van 2 mestrobots welke 24 uur per dag de vloeren schoonvegen, een voerrobot (op stroom, dus geen dieselverbruik) die meerdere malen per dag de koeien voorziet van een verse portie; voor koeien veel smakelijker.

Besparing (in geld en kWh of m3): 105.000 kWh opgewekt aan energie in 2014. Verbruik stal en 2 woonhuizen 50.000 kWh. Teruggeleverd 55.000 kWh.

 
Contact
 •  Gerard en Marion Cupido
 •  Lies 48,   Lies-Terschelling
 •  0562-448507 en 06-21291571
 •  g.cupido@live.nl
Partners in dit project
  Documenten bij dit project
    

   Meer: